"Bilimsel Araştırmalar Proje Süreci" Sistem ve Uygunluk Denetimi Tamamlanmıştır

2018 yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen "Bilimsel Araştırmalar Proje Süreci" sistem ve uygunluk denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan 2 orta ve 1 düşük olmak üzere toplam 3 bulgu ve bulgulara ait önerilerin tamamında ilgili birim ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci başlamıştır.