"Ek Ders Ödeme İşlemleri Süreci Sistem ve Uygunluk Denetimi" tamamlanmıştır.

2019 yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen "Ek Ders Ödeme İşlemleri Süreci" sistem ve uygunluk denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda üniversitemiz harcama birimlerinde yapılan denetimler sonucunda 1 adet yüksek düzeyde bulgu ve 2 adet orta düzeyde bulgu tespit edilmiş olup  bulgulara ait önerilerin tamamında denetlenen birimler ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci başlatılacaktır.