"Yükseköğretim Kurumlarında Disiplin ve Ceza Soruşturması Rehberi" dar kapsamlı danışmanlık faaliyeti kapsamında yapılmıştır.