Üniversitemiz İç Denetim Plan ve Programı

         2020-2022 Dönemi İç Denetim Planı ile 2020 Yılı İç Denetim Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40 ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 20. ve 21 inci maddeleri " uyarınca hazırlanmıştır.          
          Plan ve Program hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan "Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen esas ve usuller dikkate alınmıştır.         
          2020-2022 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2020 Yılı İç Denetim Programı Sayın Rektörümüzün 13.01.2020 tarihli ve E.851 Sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir.
          2020 Yılı Denetim Programına Alınan Birim ve  Süreçler Resmi Yazı ile bildirilecektir.