Misyon

Amasya Üniversitemizin çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla; kurumumuzun mali ve mali olmayan tüm iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak, sistematik, disiplinli, sürekli ve risk esaslı bir yaklaşımla, bağımsız ve nesnel bir şekilde denetlemek; idareye tespit edilen bulgularla ilgili çözüm ve sonuç odaklı öneriler sunarak katma değer oluşturmak ve rehberlik yapmak suretiyle kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet yürüten, ulusal ve uluslararası standartları sadece uygulamakla kalmayıp, bunlara katkı sağlayan bir denetim birimi olmaktır.