2019 yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen "Ek Ders Ödeme İşlemleri Süreci" sistem ve uygunluk denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda üniversitemiz harcama birimlerinde yapılan denetimler sonucunda 1 adet yüksek düzeyde bulgu ve 2 adet orta düzeyde bulgu tespit edilmiş olup  bulgulara ait önerilerin tamamında denetlenen birimler ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci başlatılacaktır.