08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de "Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. Söz konusu değişikliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108-10.htm