01_1000x 667

Amasya Üniversitesi Senato Odasında yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Hasan Özyurt, Genel Sekreter Yardımcıları Çetin Alpaslan, Duran Çuhadar, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Taşkın, Av. Cemile Eda Taştan ile İç Denetçi Erkan Güneş katıldı.

Amasya Üniversitesi İç Denetçisi Erkan Güneş tarafından üniversitemiz üst yönetimine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı ve uyum sürecinde kamu kurumları tarafından yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Toplantıda 2016 yılından itibaren yürürlüğe giren ve önemli hükümler içeren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurumlar tarafından ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve uyulması gereken esaslar anlatılmış olup bu yükümlülüklere uyulmadığı zaman kurumların karşılaşacağı idari yaptırımlar ile alınması gereken tedbirler katılımcılara aktarıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ise konunun önemine dikkat çekerek “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile kamu kurumlarımızda bir görevin veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kişisel verilerin önemli olduğunu ve artık verinin elde edilmesi, işlenmesi ve depolanmasında her geçen gün artış görüldüğünü belirterek bu bilgilendirme toplantısı sonucunda kişisel verilerin neler olduğunu, kişisel verilerin nasıl korunacağını ve söz konusu kanuna uyum sürecinde kurumumuzun yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ele alacaklarını belirterek bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası çizeceklerini” söyledi.