2017 yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen "Mal Alımı Satın Alma Süreci (Açık İhale, Belli İstekliler Arası İhale, Pazarlık Usulü)" sistem denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait 2 bulgu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait 2 bulgu ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait 1 bulgu olmak üzere toplam 5 bulgu ve bulgulara ait önerilerin tamamında ilgili Daire Başkanlıkları ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup uygulamaya konulmuştur.