2018 yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen "Pedagojik Formasyon İşlemleri Süreci" sistem denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda önem düzeyi kritik, yüksek, orta veya düşük herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüştür.