2020 yılı İç Denetim Programı kapsamında Personel Daire Daire Başkanlığınca yürütülen "Personel Atama İşlemleri Süreci" sistem denetimi tamamlanmıştır. Üniversitemiz idari birimlerinden olan Personel Daire Başkanlığında yapılan  denetim sonucunda 1 adet yüksek düzeyde bulgu tespit edilmiş olup  bulguya ait öneriler konusunda denetlenen birim ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen iç denetim raporu Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci 2021 yılı içinde başlatılacaktır.