2018 yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri Süreci" sistem ve uygunluk denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda üniversitemiz harcama birimlerinden olan Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinde yapılan denetimde 2'şer adet yüksek bulgu tespit edilmiş olup  bulgulara ait önerilerin tamamında ilgili birimler ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci başlamıştır.