2021 yılı İç Denetim Programı kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen "Taşınmaz Mal İşlemleri Süreci" sistem ve uygunluk denetimi tamamlanmıştır. Üniversitemiz idari birimlerinden olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında yapılan  denetim sonucunda 3 adet yüksek düzeyde bulgu ve 2 adet orta düzeyde bulgu tespit edilmiş olup  bulgulara ait önerilerin tamamında denetlenen birim ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci 2022 yılı içinde başlatılacaktır.