2019 yılı İç Denetim Programı kapsamında Teknoloji Fakültesinde yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri Süreci" sistem ve uygunluk denetimi tamamlanmıştır. Üniversitemiz harcama biriminden olan Teknoloji Fakültesinde yapılan  denetim sonucunda 1 adet yüksek düzeyde bulgu, 2 adet orta düzeyde bulgu ve 1 adet düşük düzeyde bulgu tespit edilmiş olup  bulgulara ait önerilerin tamamında denetlenen birim ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci 2020 yılı içinde başlatılacaktır.