2020 yılı İç Denetim Programı kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülen "Yolluk Ödeme İşlemleri Süreci" sistem ve uygunluk denetimi tamamlanmıştır. Üniversitemiz harcama biriminden olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yapılan  denetim sonucunda 1 adet yüksek düzeyde bulgu ve 1 adet orta düzeyde bulgu tespit edilmiş olup  bulgulara ait önerilerin tamamında denetlenen birim ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor Rektörlük makamınca uygun görülmüş olup bulgularla ilgili izleme süreci 2021 yılı içinde başlatılacaktır.