İç Denetim Birimimizin üstlendiği misyon ve kuruma değer katma amacıyla dar kapsamlı danışmanlık faaliyeti kapsamında "Yükseköğretim Kurumlarında Disiplin ve Ceza Soruşturması Rehberi" birimimizce hazırlanarak Rekötrlük makamının uygun olurlarıyla Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğine ve ilgili paydaşlara sunulmuştur.