19/04/2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İç Denetim Genel Tebliği’nin 8’inci Maddesi ile Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 02/12/2013 tarih ve 34096589/420 sayılı Genelgesi uyarınca Üniversitemizdeki iç denetçi sayısının 3'e ulaşmış olması nedeniyle 20/10/2023 tarih ve 156545 sayılı Rektörlük Oluru ile doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur.